Zajęcia

Taniec Irlandzki
Soft shoe
Zajęcia z tańca irlandzkiego typu soft shoe dla grupy początkującej obejmują naukę podstawowych zasad tańca irlandzkiego: poprawnej postawy, właściwej pracy mięśni, oraz podstawowych kroków tańca irlandzkiego w prostych choreografiach autorskich i tradycyjnych. Grupa początkująca skupia się głównie na nauce rytmiki reelowej oraz jigowej. Pod koniec roku akademickiego planuje się także wprowadzenie tańców w rytmice slip jiga. Dużą część zajęć stanowi blok kondycyjny, przygotowujący mięśnie do wykonywania trudniejszych kroków.
Zajęcia dla grupy zaawansowanej przewidują rozwijanie umiejętności nabytych w grupie początkującej oraz naukę nowych, bardziej skomplikowanych kroków i choreografii. Nacisk położony jest na technikę tańca oraz zgranie tancerzy w grupie.

Hard shoe
Zajęcia dla grupy początkującej rozpoczynają się z półrocznym przesunięciem w stosunku do zajęć tańca miękkiego ze względu na potrzebę wypracowania poprawnych nawyków niezbędnych do rozpoczęcia nauki tańca hard shoe. Zajęcia obejmują przede wszystkim ćwiczenia rytmiczne i kondycyjne, oraz indywidualny trening każdego z uczestników. Podczas zajęć pokazywane są podstawowe kroki w rytmice jigowej oraz reelowej .
Zajęcia dla grupy zaawansowanej przewidują rozwijanie umiejętności nabytych w grupie początkującej. Podczas zajęć realizowana jest nauka zaawansowanych kroków oraz choreografii. Zajęcia przygotowują do tańca w grupie oraz do tańców solowych.

Taniec Szkocki
Zajęcia z tańca szkockiego dla grupy początkującej przewidują naukę podstawowych zasad tańca szkockiego, takich jak odpowiednia postawa i prawidłowa praca nóg. Podczas zajęć pokazywane są proste kroki i choreografie tańców typu Scottish Country Dancing oraz tańców solowych typu Highland. Duży nacisk położony jest na technikę wykonywania kroków oraz na zgranie tancerzy we wspólnym tańcu.
Zajęcia dla grupy zaawansowanej rozwijają umiejętności nabyte w grupie początkującej, przewidują również naukę bardziej rozbudowanych kroków i choreografii. Poza układami tradycyjnymi realizuje się w ich trakcie autorskie aranżacje taneczne, łącząc tradycję z nowoczesnym i twórczym podejściem do możliwości, jakie daje szkocki taniec.

Grupa SCD 50+
Z myślą o osobach w wieku 50+ zespół Animus Saltandi proponuje prowadzenie zajęć z tańców Scottish Country Dancing. Są to proste układy grupowe tańczone w rytmice reelowej lub strathspey’owej. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, a ich głównym celem jest integracja w tańcu, oraz wspólna zabawa. Podczas zajęć uczestnicy opanowują proste kroki oraz układy kanonu Scottish Country Dancing.

Zajęcia kondycyjno-rozciągające
Zajęcia mają na celu wzmocnienie mięśni oraz rozciąganie poszczególnych partii ciała. Podzielone są na dwie części. W pierwszej realizowane są ćwiczenia kondycyjne, natomiast w drugiej nacisk położony jest na spokojne rozciąganie i dogrzewanie mięśni. Zajęcia łączą w sobie elementy fitnessu, jogi i pilatesu z ćwiczeniami technicznych z zakresu tańca irlandzkiego i szkockiego.

Działalność zespołowa Animus Saltandi
Z rokiem 2011/2012 zmienia się forma działalności zespołu Animus Saltandi.  Działalność zespołowa odbywa się w ramach szkółki tańca. Dodatkowo raz w tygodniu członkowie zespołu oraz wybrane osoby z grup zaawansowanych spotykają się na treningu poświęconym choreografii zespołowej, ćwiczeniom technicznym oraz przygotowywaniu się do pokazów. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach zespołu jest regularne uczestnictwo w zajęciach przynajmniej jednej z grup zaawansowanych.